Madagaskar is een groot eiland waar diersoorten leven die nergens anders in de wereld te vinden zijn. De keus voor Madagaskar is voor mij logisch. Maki`s of Lemuren komen alleen voor op dit eiland in de Indische oceaan ten oosten van Afrika. Maki`s leven in groepen of in paren, en hebben een complex sociaal leven. De dieren vlooien elkaar, maar niet met de handen zoals andere primaten maar met de tanden. Ze kennen een hele reeks geluiden om groepsleden te waarschuwen voor roofdieren of te communiceren met nabijgelegen groepen. Bij de ringstaartmaki`s zijn de vrouwtjes de baas!