Chrysanten

Chrysanten vinden hun oorsprong in China en Japan, ze behoren tot de oudste sierplanten. Al meer dan 2000 jaar geleden werden ze in China gekweekt. In de achtste eeuw kwamen de chrysanten naar Japan  en duizend jaar later naar Europa. De betekenis van het woord Chrysant gaat terug naar de Grieken waar de woorden zon en licht, Griekse woorden zijn voor goud en bloem. Graag wil ik een dier uit Japan uitbeelden omdat een Chrysant in Japan een belangrijke bloem is. Het staat voor onsterfelijkheid en is het middelpunt van het jaarlijkse Festival van Geluk. Zelfs op de keizerlijke zegel staat een chrysant afgebeeld.